Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Závazným dokumentem, který určuje pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Výchovně vzdělávací činnosti 

 

Probíhají v mateřské škole od 6:30 do 16:30 hod.

Dětem nabízíme činnosti spontánní i řízené;

pohybové, hudební, pracovní, výtvarné, dramatické, poznávací.                    

               Činnosti jsou vzájemně provázané a vyvážené, odpovídající potřebám a možnostem dětí.

           Děti jsou vedeny k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině,využíváme prožitkové učení a respektujeme individuální potřeby každého dítěte.

            Naším cílem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální, tak aby bylo schopno zvládat nároky života, které jsou na ně kladeny a které je očekávají v ZŠ.

            Naše mateřská škole je zaměřena na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu pohybu. 

 

Oblasti předškolního vzdělávání

Dítě a jeho tělo

"Denně by to chtělo, protáhnout si tělo,

cvičíme, tančíme, někdy taky jančíme." 

dsc09802.jpg

Dítě a psychika

"Pohádkové postavy, ty nás vždycky pobaví.

Dnes jsem pirát, zítra král - na to by sis táto hrál."

dsc09941.jpg

Dítě a ten druhý

"My si víme vždycky rady, dáme hlavy dohromady.

Vytvářet něco, to nás baví - lepidlo, papír je to pravý!"

dsc04341.jpg

Dítě a společnost

"Vymýšlet nové věcí - to nás nejvíc baví přeci.

Stavíme, tvoříme nebo taky vaříme."

dsc03634.jpg

Dítě a svět

"Nejraděj si venku hrajem, touláme se spolu krajem.

Pozorujem zvířata, taky v chlívku prasata."

dsc03834.jpg