Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Informace pro odnos stravy v jídlonosičích

z Mateřské školy Žabka

Přihlášky na obědy pro cizí strávníky jsou přijímány u vedoucí stravování paní Baštové po telefonické dohodě na tel.čísle 546 217 298.

Strávníci, kteří si budou odebírat stravu ze školní jídelny si zakoupí  dva čtyřmiskové  jídlonosiče /nejlépe nerezové/ a čitelně je podepíší jménem a příjmením. V jednom jídlonosiči si strávník odebere oběd a druhý jídlonosič nechá v jídelně na další den.

Uvařené obědy bude možné vyzvednout v časovém rozmezí

10.00 – 11.00 hodin v kuchyni nebo po domluvě v jinou dobu.

Platby stravného je možné provádět:

-                     složenkou na poště

-                     bankovním převodem

-                     hotově

Každému strávníkovi bude přidělen variabilní symbol, po vyplnění přihlášky ke stravování, který bude uvádět při každé platbě. Pokud bude uveden chybný variabilní symbol strávníka, nebude možné identifikovat platbu. Přihlášku vyplní každý strávník u vedoucí stravování .

Zajištění stravy je možné pouze při včasném zaplacení tj. až po připsání částky na účet školy:

KB 39234621/0100

VS /bude přidělen po vyplnění přihlášky/

Z hygienických důvodů budou přijímány pouze dokonale umyté jídlonosiče,

do špinavých jídlonosičů nebude strava vydána.

Odebraná strava je určená k okamžité spotřebě.

Při odebrání stravy mimo provozovnu neodpovídá kuchyně za její eventuální znehodnocení způsobené nesprávným zacházením.

Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Cena jednoho oběda:  65,-- Kč

Cena za měsíc bude stanovena podle nahlášených obědů.

Obědy bude možné odhlásit den předem do 11 hodin

na tel. čísle  546 217 298 nebo osobně při odběru stravy.

 

Jídelní lístek bude vyvěšen ve vývěsce nebo na internetových stránkách školy www.ms-zabka.estranky  . V některých dnech bude v nabídce i výběr ze dvou jídel. V případě, že si vyberete z nabídky chod číslo 2 - je nutné nahlásit výběr dva dny předem u vedoucí stravování.