Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 9. 2018

 

Plán environmentálního kroužku Žabák

Plán je vytvořen v souladu ŠVP PV a je zaměřen na vytváření správného vztahu dětí ke zdravému přírodnímu stylu, kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu pohybu.

Děti v mateřské škole získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že svým chováním mohou přírodu chránit, ale také velice snadno nenávratně zničit. Vlastní prožitky pak vedou děti k poznávání přírody a citlivému vztahu k ní. Děti se také učí uvědomovat si krásy přírody a citlivě ji vnímat.

Cíle a záměry:

ü  Uvědomovat si změny, které v přírodě na podzim a v zimě přicházejí

ü  Vnímat a mít kladný vztah k přírodnímu prostředí

ü  Pěstovat schopnosti podílet se na ochraně životního prostředí v rámci svých možností

ü  Chápat vodu jako vzácný poklad, předpoklad pro život

ü  Respektovat a zajišťovat životní podmínky lidí a zvířat v zimě

ü  Vytvářet povědomí o zdravém životním stylu a ochraně zdraví

ü  Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

ü  Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

ü  Osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

ü  Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

ü  Poznávat a pozorovat vnější prostředí

ü  Podporovat všeobecný přehled dětí

 

Kroužek bude probíhat pravidelně v úterý od 15.30-17.00 hod. (2x45min). Scházet se budeme vždy v šatně třídy B.

Program Žabáka bude přizpůsoben aktuální situaci a počasí!

Změna vyhrazena.

Kurz povedou p.učitelky: Bc. Marie Beranová

        Bc.et Bc. Radka Pospíšilová

(absolventky akreditovaných kurzů environmentální výchovy a vzdělávání)